VYÚKOVÝ BLOK - LISTOPAD 2017

 

 

 

Listopad

 

1.11. – 30.11.2017

 

 

CÍL – sledování proměny přírody, s výtvarnou technikou (zapouštění barev atd..) rozlišit stromy kolem nás. Rozvoj komunikační dovedností. Zdokonalování v JM a HM.

 

 

Komunikační kruh:  

 

-         Budeme se učit poznávat krásu a rozmanitost přírody všemi smysly. Co půjde, tak ochutnáme, očicháme, ohmatáme, budeme naslouchat a dívat se kolem sebe.

 

-         Příprava na zimu, co se děje se zvířátky – jak se připravují na zimu, kam odcházejí nebo odlétají.

 

-         Podzimní svátky a tradice - Dušičky, Halloween - karneval, sv.Martin.

 

-         Jak se správně oblékat v tomto období.

 

-         Připravujeme se na Mikuláše.

 

 

Výtvarné činnosti:

 

-         Modelování a malování temperami, voskovkami, pastelkami. (např. modelování ptáčku, ježků atd..)

 

-         Barevné listy, houby, dýně, mraky.

 

-         Stříhání, lepení, kresba, obkreslování pastelkami.

 

-         Podzimní strom – kombinace z papíru a sesbíraných listů.

 

-         Vybarvování podzimního oblečení na obrázku.

 

-         Práce s inkoustem a zmizíkem

 

-         Výtvarná koláž (talíř plný dobrot)

 

-         Kreslení listového strašidýlka

 

-         Tvoření velkého společného draka

 

-         Masky na karneval

 

 

Pracovní činnosti:

 

-         Rozhovor na téma Dušičky.

 

-         Pracovní listy s podzimní tematikou.

 

-         Procvičování barev a počítání.

 

-         Učíme se pojmenovat hlavní části oděvů, kterou na podzim používáme.

 

-         Povídání o tom kdo je sv. Martin

 

-         Nacvičování básniček pro Čerta a Mikuláše

 

-         Výroba zvířátek z kaštanů

 

-         Dlabání dýně

 

-         Obtisky listů

 

-         Obrázky z přírodnin

 

-         Výrobky z darů lesa

 

 

Pobyt venku:

 

-         Společné hry na zahradě Centra - Ježek, Bublina, využití zahradních herních prvků

 

-         Procházky po okolí, pozorování a zkoumání přírody kolem nás.

 

-         Sledujeme změny ve venkovní přírodě.

 

 

Pohybové a komunikační činnosti:               

 

pokračujeme ve cvičení zvířátek s básničkou( s přidáním nových cvičebních prvků - panáčků, jóga zvířátek, protahování ).

 

-         Procvičování chůzi se správným držením těla, správné pohyby paží.

 

-         Střídat jednotlivé polohy na pokyn (sed, leh, stoj)

 

-         Orientace v prostoru, procvičovat pohotovou reakci na určený signál.

 

-         Rozcvička pomocí říkadel

 

 

Nově také:

 

Když já se vytáhnu, až na strom dosáhnu,

 

 a když se skrčím, tak zase vyskočím,

 

 a když se zatočím, tak se zas roztočím.

 

A když si sednu, ani se nehnu.

 

 

Písnička s tanečkem:

 

BRAMBORA

 

Koulela se ze dvora
takhle velká brambora.
      

Neviděla, neslyšela,          
že už padá závora.            

Kam koukáš ty závoro?       
Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,       
byl by z tebe bramborák