Chyba
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE
 • JLIB_CLIENT_ERROR_JFTP_DELETE_BAD_RESPONSE_NATIVE

VYÚKOVÝ BLOK - prosinec 2018

 

ADVENTNÍ ČAS A VÁNOCE

 

Časové období: 1.12- 21.12.2018

Cíl: podpora sounáležitosti s druhými, povědomí o základních hodnotách ve společnosti, posilování mezilidských vztahů, osvojení si komunikačních dovedností, seznámení s tradicemi, těšení se na Vánoce

Integrované bloky:

                               My se čerta nebojíme

                                 Vánoce přicházejí

Návrhy činností:

-zdobení papírového stromečku

-vykresli si obrázek pro radost-omalovánka "Čert a Mikuláš"

-píseň - "Mik, miku, mik, miku, Mikuláš"

-zpěv písní s jednoduchým pohybovým ztvárněním

-nácvik básně s vánoční tématikou

-rozhovory na téma: Co si přejí moji nejbližší?

                                  Jak mohu rozdávat radost?

-zpěv vánočních koled s doprovodem kytary a jednoduchých nástrojů

-společná sváteční výzdoba třídy a přilehlých prostor

-pohybová hra- "Sněhová bitva"- hod papírovou koulí horním obloukem

-rozhovory na téma: Proč krmíme ptáky v zimě?

                                 Jaká zvířata potřebují v zimě naši pomoc?

-výroba ptačích krmítek-nalepování obrázků z přírodnin

-pracovní list-vybarvi si nejkrásnější vánoční ozdoby –použití známých grafomotorických znaků

-umět samostatně vyjádřit své myšlenky a pocity:

                                  Jaké to je, když přijde Čert a Mikuláš?

                                   Jaké je mé největší vánoční přání?

                                   Vím, co by si přáli moji nejbližší?

-upevňujeme citové vazby v rodině, v blízkém okolí-pomáháme s přípravami doma i ve školce

-řadíme a třídíme předměty podle určitého pravidla (např. zimní, oblečení, hračky, ozdoby na stromek, ….)  

Štědrý den

Padá snížek bílý, u okna je mráz.

Bílá paní zima, už je tady zas.

Rozcuchaní vrabci, hledí do oken,

Než se nadějeme, je tu štědrý den.