Jarní výukový blok 15 3

Jarní blok

Téma:Hurááá …jedem!

Časové období: 1.5. - 31.5. 2015

Komunikační kruh: Dopravní prostředky a jejich druhy, rozdělení: silnice, voda, vzduch, koleje. K čemu nám dopravní prostředky slouží. Bezpečnost při jízdě na kole, v autě, při pohybu na pozemních komunikacích apod. Dopravní značky.

Druhy květin a keřů, brouků.

Den matek a „Ledoví muži“.

-          Upevňování společných pravidel

-          Podporujeme vzájemnou spolupráci a domluvu dětí!

-          Zkrášlování společných prostor Květinky

-          Čistíme si zoubky

-          Nácvik správného držení tužky

-          Příprava na Den matek

Výtvarné činnosti:

Omalovánky s dopravní tématikou

Přání mamince – lepení, stříhání, kreslení

Pohybové a komunikační činnosti: hry s míčem – cvičíme správný hod, pohybové říkanky:  „Auta, tramvaje, motorky, kola,…“ , reakce na signál: „Semafor“, rozpočítavadlo: „Roste kvítí u potoka,..“, báseň pro maminku, procvičujeme správnou výslovnost a řeč

Hudební činnosti: písničky a říkanky s jarní a dopravní  tematikou a Dnem matek, např.:

Pracovní činnosti: procvičování jemné motoriky, různá grafomotorická cvičení, pracovní listy, třídění geometrických tvarů.

Pobyt venku: hry na zahradě Centra – jízda na odrážedlech, hry na pískovišti, využití zahradních herních prvků, procházky po okolí, pojmenovávání dopr. značek, třídění dopr. prostředků