ZÁŘÍ 2017

Moje školka Květinka - všichni jsme tu kamarádi

Září 2017

Komunikační kruh:  

-všichni  jsme  tu kamarádi  (představujeme se jménem a podáním ruky)

-já a moje školka (poznávaní budovy školky,ukážeme si místnosti ve školce a řekneme si, na co se místnosti užívají)

-já a moje rodina (povíme si něco o rodičích i sourozencích)

-pravidla školky (naučíme se postupně pravidla dodržovat)

Výtvarné činnosti:

-výroba sluníčka (motivace z prázdnin)

-omalovánky na téma rodina a školka

-kreslení  pastelkama, voskovkama, temperou.

Volné hry:

-adaptace dětí na nové prostředí

Pobyt venku:  

-procházky Květnicí ( ukážeme si prostředí v blízkosti školky)

-využití zahrady školky(odrážedla, hry s míčem,pohybové hry)

Básnička :

Do školky se těšíme                        Malujeme,kreslíme,                 Učíme se hodní být,

s radostí tam běžíme                      zpíváme a cvičíme                    kamarády nezlobit.

čekají nás kamarádi                        stíháme a lepíme

hrajeme si spolu rádi.                    Stavebnice stavíme.

Pohybové a komunikační činnosti:

rannícvičení s básničkou nebo písničkou.

Čtení a prohlížení knih, pohádky.