Výtvarné tvořeníčko

Od září bude v našem centru otevřen kroužek Výtvarné tvořeníčko/šikovné ručičky

Výtvarný kroužek je zaměřen na rozvoj tvořivosti, fantazie a estetického cítění.

 

Děti budou hravou formou tvořit a seznamovat se s různými výtvarnými technikami - kresba, malba, modelování a využívat netradičních technik. Zaměříme se i na nácvik jednoduchých grafomotorických cviků na rozvoj jemné motoriky a správného držení psacího náčiní. Práce dětí budeme prezentovat v prostorách centra.

Kroužek bude probíhat:

  • 10:15–11:00 v rámci dopoledního bloku za 1080,- Kč/pololetí, začátek je plánován na druhou polovinu září. Cena je stanovena za 18 lekcí jednou týdně
  • v odpoledních hodinách (přesný den ještě upřesníme) v rámci volnočasových aktivit cena 1080,-- za pololetí. Cena je stanovena za 18 lekcí jednou týdně