Druhy cvičení

Pilates

Pilates je metoda tělesného cvičení, která byla vyvinuta a propracována na začátku 20. století Josephem Pilatesem. 

 Tím, že metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je páteř méně namáhána. Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu – tzv. powerhouse (centrum síly) do všech periferních částí těla.

S metodou pilates se rychle a efektivně daří obnovit svalovou sílu a pohyblivost po zlomeninách a úrazech svalů. V zahraničí je metoda Pilates hojně využívána v rehabilitačních centrech.

Jedná se o tyto zásady, které je třeba při cvičení dodržovat:

  • soustředěnost pohybu,
  • řízený pohyb,
  • pohyb vycházející ze středu těla,
  • plynulost pohybu,
  • přesnost pohybu a
  • dýchání.

Jemná jóga

Je vhodná téměř pro každého bez ohledu na věk a tělesnou kondici. Je dobrou alternativou lekcí pro začátečníky i pro seniory. Každý cvičí dle svých možností. V případě zdravotních potíží je důležité o nich informovat lektora.

Lekce jemná jóga – plynulé jógové cvičení, které má snadný nenáročný průběh. Začíná se menší relaxací a přes průpravné cviky se přejde k jednoduchým protahovacím ásanám, kdy se důraz klade na dech, správnost provedení a dle možností výdrž v každé pozici. Mezi pozicemi jsou zařazovány krátké pauzy pro zklidnění, kdy pozice doznívá a zvyšují se její účinky.

Jóga pro fascie

Jógové cvičení se speciálními cviky a s využitím pomůcek (míčků, rollerů a pružných pásů zde) na zlepšení kvality pojivové tkáně (fascií).

Pilates s pomůckami

 Účinnost cvičení podporují a znásobují různé speciálně vyvinuté pomůcky pilates. Díky cvičení pilates se odbourávají bolesti zad, zlepšuje se ohebnost a koordinace, zvyšuje se síla, vytrvalost a rovnováha, zlepšuje se dýchání a formuje se tělesný vzhled

Na dokonalé zvládnutí cviků, na ochranu při cvičení a na zpestření a zintenzivnění cvičení nabízíme různé pomůcky na pilates, jako např.  over ball,  pilates pěnový válec, therabandy (posilovací guma)s různou intenzitou odporu.

Zdravotní cvičení

Lekce je zaměřena na odstranění svalových dysbalancí,které vedou k bolesti zad.

V lekci se kombinují prvky jógy, pilates a strečinku.

Na lekci se věnujeme i chvilku chodidlům. Spousta lidí má hallux valgus – vbočený palec

Již správné nastavení chodidla ovlivňuje nastavení kotníků, kolen a kyčelních kloubů. Prvním krokem k obnově „vztahu“ s našimi chodidly je uvědomění si, že je máme a jejich procítění, probuzení svalů a věnování jim pozornosti.

Proto si na lekci připravíme tenisáky a vrhneme se na masáž, procítění a první probuzení chodidel.