Centrum Květinka nabízí časově variabilní docházku pro děti ve věku od 18 měsíců do 6 let.

 

 

Útulně zařízené domácí prostředí se zahradou, kterou se snažíme maximálně využívat dle klimatických podmínek.

O Vaše děti se v našem centru starají kvalifikované lektorky s praxí.

V centru Květinka jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 7:00h do 17:30h.

Vaše dítě můžete přivést a odvést kdykoli v průběhu provozní doby.

Permanentku si můžete zakoupit v průběhu celého roku.

Snažíme se získat důvěru dětí, vytvořit jim pocit bezpečí a podporovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Formou zábavných her a cvičení děti motivujeme k činnostem odpovídajícím jejich věku

 

Nabízíme pravidelné volnočasové aktivity (kroužky)

KERAMIKA, TANEČKY A ZPÍVÁNKY PRO KLUKY A HOLČIČKY.... více v sekci zájmové kroužky.

 

HRAVÁ ANGLIČTINA pod vedením PhDr. Terezy Mocové

Systematicky připravená výuka anglického jazyka. Zaměřená na rozšíření slovní zásoby, správnou výslovnost a to vše hravou formou.

 

Jednou měsíčně k nám zavítá divadélko. 

Produkčně zajišťujeme narozeninové oslavy.

Pořádáme mimořádné akce např. karneval, čarodějnický rej, vánoční besedy atp.

 

Personál centra Květinka: 

Lenka Háková – majitel a odpovědná osoba za provoz

Daniela Vlachová – zástupce majitele, v současné době studuje na Pedagogické faktultě UK v Praze, obor školský manager

Jana Procházková – pedagog MŠ, před mateřskou dovolenou pracovala ve státní školce v Sibřině

Kateřina Krumerová  –  pedagog/vychovatel, s dlouholetou praxí s dětmi, vede kroužek Šikula a Keramika 

Dagmar Behenská –  pedagog MŠ, pracovala ve státní školce Sibřina, v současnosti vede kroužky Yamaha

Romana Baštová – pedagog MŠ, a též pracuje i ve státní školce Sedmikráska v Újezdě nad Lesy

Dominika Kny – „teta“ – pomáhá Vašim dětem se vším co je potřeba, vede kroužek Tanečky a zpívánky pro kluky a holčičky, tanečnice standartních tanců tř. B a latinsko-amerických tanců tř. C

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________