Duben 2023

Počasí

Smyslem tématu:

 • Mít povědomí o přírodním prostředí
 • Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
 • Uvědomovat si, že se příroda mění a vyvíjí
 • Vnímat rozmanitost a proměny přírody
 • Umět se pohybově, výtvarně i hudebně vyjádřit

Cestujeme

Smyslem tématu:

 • Poznat a pojmenovat dopravní prostředky
 • Mít povědomí o bezpečnostních pravidlech na vozovce
 • Poznávat dopravní značky, semafory
 • Umět se pohybově a výtvarně vyjádřit
 • Chránit si své zdraví

Čarodějnický rej

Smyslem tématu:

 • Těšit se z příjemných zážitků
 • Mít povědomí o tradici pálení čarodějnic
 • Dodržovat pravidla her a jiných činností
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
 • Rozpoznávat dobro a zlo