PROGRAM DNE

7:00 – 8:30             příchod dětí, volné hry

8:30 – 9:00                komunikační kruh  

9:00 – 9:30             hygiena, dopolední svačina

9:30 – 10:30           řízená činnost dle tématu

10:30 – 11:30         pobyt venku – hry

11:30 – 12:15         hygiena, oběd

12:15 – 12:30         odchod dětí po obědě

12:30 – 14:30         hygiena, spánek (klid na lůžku)

14:30 – 15:30         hygiena, odpolední svačina

15:30 – 16:30         odpolední aktivity, volné hry